Wat uw collega's zeggen

10voorBiologie wordt inmiddels op bijna 100 scholen in Nederland gebruikt. Wat was voor de docenten op deze scholen doorslaggevend om voor 10voorBiologie te kiezen en hoe ervaren ze de methode in de klas? Hieronder vindt u een greep uit hun reacties.

Het voordeel voor mij van het werken met 10voorBiologie is dat ik makkelijk zelf arrangementen kan maken. Zowel opdrachten als theorie zijn zelf te structureren qua volgorde en inhoud.  Ipv lineair door een boek of hoofdstuk heen te gaan, kun je kriskras door de hele methode.

10voorBiologie is voor mij een onuitputtelijke bron van informatie, op elk moment tijdens de les oproepbaar, heerlijk!

De digitale beschikbaarheid van de stof, opdrachten, antwoorden, etc. in combinatie met de mogelijkheid zelf een reader op papier samen te stellen, geeft me meer didactische vrijheid dan een traditionele methode waarin de leerlingen aan het begin van het jaar een compleet pakket (boek, werkboek, cd-rom/digi-inlog) ontvangen.

Bij het voorbereiden van mijn lessen, kwam ik 10voorBiologie vaak tegen op het internet. Wat mij vooral opviel, was de heldere uitleg: geen lange teksten, enkel illustraties die iets bijdragen en voor de leerlingen het juiste taalgebruik.

1. Inhoudelijk sterk met goede diepgang.
2. Up to date juist ivm CoCo. Veel examens grijpen terug naar "maatschappelijke fenomenen" (bijvoorbeeld kinkhoest neemt toe tgv nieuwe stammen), dit kan dan in 10voorBiologie terug komen.
3. Veel opdrachten die veel verduidelijken. Opdrachten zijn fris en hebben hoog CoCo-gehalte.
4. Digitaal met boek is een fijne combinatie, voor docenten én leerlingen.
5. 10voorBiologie maakt gedifferentieerd lesgeven eenvoudiger.

Doorslaggevend voor ons was dat je een op een leerling afgestemde leerroute kunt aanbieden. Met name voor hoogbegaafde / excellente leerlingen is dit ideaal. Er is voor deze leerlingen altijd voldoende extra stof / uitdagende stof te vinden. Ook de variatie in werkvormen sprak ons meteen aan. Dit past perfect bij de vernieuwde biologie (CoCo) / CE-eisen. Verder vinden we het een heel moderne methode, omdat ze continu wordt geactualiseerd en optimaal gebruik maakt van de nieuwste digitale middelen. Dit spreekt de leerlingen en ons als docenten enorm aan.

Wij hebben voor 10voorBiologie gekozen, omdat we het idee hebben dat het beter aansluit bij de nieuwe conceptcontextaanpak dan de andere methoden. Ook is het prettig dat je zelf de samenstelling kan maken van de hoofdstukken per leerjaar, waardoor we het beter kunnen afstemmen op onze leerlingen.

We zijn een Montessori-school. Onze huidige methode voldoet, wat ons betreft, niet aan de visie van Montessori op onderwijs. We willen met ons onderwijs meer aansluiten bij de gedachte dat leerlingen vanuit een opdracht werken en via die weg zichzelf de kennis eigen maken. Met 10voorBiologie kan dat, en kunnen we eenvoudig differentiëren, is alle examenstof in één keer beschikbaar (geen meerdere boeken) en zijn er veel opgaven op niveau.

Toen ik in 4havo begon, zei een zittenblijver tegen me dat hij biologie het jaar ervoor veel ‘relaxter’ vond. “U vertelde uw verhaal en ik kon gewoon lekker luisteren. Nu moeten we zelf veel actiever met de stof bezig zijn.” Toen wist ik dat we een goede keuze hadden gemaakt!

10voorBiologie biedt uitstekende handvatten om lessen in een context te plaatsen. Ook de flexibiliteit die 10voorBiologie biedt, is voor mij extreem belangrijk. Je kunt alle kanten op, omdat je je eigen lespad arrangeert.