Disclaimer

© 2006 - 2017, Auteursgroep 10voorBiologie & 10VO

www.10voorBiologie.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en actueel houden van het tekst- en beeldmateriaal op deze website. Niettemin aanvaarden Auteursgroep 10voorBiologie & 10VO geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Aan onze abonnementen en aan het gebruik van de website is een gebruikersovereenkomst gekoppeld, zie hiervoor onze leveringsvoorwaarden.

Linken of verwijzen naar www.10voorBiologie.nl is toegestaan. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld. Ook houdt de redactie zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, kunt u contact opnemen met team 10voorBiologie. Mail naar info@10voorBiologie.nl.

Privacy statement

www.10voorBiologie.nl verzamelt geen persoonsgegevens van individuele leerlingen. 
Deze website bevat links naar websites van derden. Auteursgroep 10voorBiologie & 10VO zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van of voor de privacybescherming op deze websites.

Copyrights

Het auteursrecht van alle teksten op deze website is in handen van Auteursgroep 10voorBiologie. Niets op deze site mag voor commerciële doeleinden worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen van de auteursgroep 10voorBiologie, en eventuele derde rechthebbenden. Het is toegestaan vrijgegeven informatie van deze website - d.w.z. de voor de publiek opengestelde teksten - voor persoonlijk gebruik en/of studiedoeleinden aan te wenden. Bronvermelding en vermelding van de naam van de auteur, maker of fotograaf zijn vereist bij gebruik van tekst- en/ of beeldmateriaal van deze website.

Auteursgroep 10voorBiologie & 10VO hebben zich alle moeite getroost om de auteursrechten van beeldmateriaal op deze website te achterhalen en te waarborgen. Mocht u desondanks beeldmateriaal aantreffen waarover u auteursrecht denkt te hebben, neem dan contact op met Dhr. R. Pötgens (info@10voorBiologie.nl).

Vragen over deze voorwaarden? Neem contact op met info@10voorBiologie.nl.