Disclaimer

© 2006 - 2019, Auteursgroep 10voorBiologie & 10VO

www.10voorBiologie.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en actueel houden van het tekst- en beeldmateriaal op deze website. Niettemin aanvaarden Auteursgroep 10voorBiologie & 10VO geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Aan onze abonnementen en aan het gebruik van de website is een gebruikersovereenkomst gekoppeld, zie hiervoor onze leveringsvoorwaarden.

Linken of verwijzen naar www.10voorBiologie.nl is toegestaan. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld. Ook houdt de redactie zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, kunt u contact opnemen met team 10voorBiologie. Mail naar info@10voorBiologie.nl.

Privacy statement

Persoongegevens die verwerkt worden
www.10voorBiologie.nl verwerkt enkel persoonsgegevens van docenten wiens school een abonnement op 10voorBiologie heeft of van docenten die deze aan 10voorBiologie verstrekken via een contactformulier voor een proefabonnement of de inschrijving voor onze nieuwsbrief. 10VO kan de volgende persoonsgegevens van u als docent verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw adresgegevens
  • Uw IP-adres* 

*Ook het IP-adres van individuele leerlingen wordt verzameld.

Verwerking persoonsgegevens door ander online platform
Een school kan kiezen 10voorBiologie te gebruiken via een online leerplatform naar keuze. Voor alle informatie rondom de verwerking van de persoonsgegevens door het gekozen online platform verwijzen we naar de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder. Via deze link treft u alvast alle informatie over de persoonsgegevensverwerking door VO-next.

Waarom heeft 10VO de bovenstaande persoonsgegevens nodig?
10VO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoe lang bewaart 10VO uw gegevens?
10VO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van 10voorBiologie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 10VO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. 

Google Analytics
10VO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en zo rapporten over de website aan 10VO te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 10VO heeft hier geen invloed op. 10VO heeft Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens opvragen, inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot opvragen, inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@10voorBiologie.nl. 10VO zal zo snel mogelijk, sowieso binnen vier werkdagen, op uw verzoek reageren.

Beveiligingsmaatregelen
10VO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo goed als mogelijk tegen te gaan. De website van 10voorBiologie maakt voor het ingelogde gedeelte van de website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 10VO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via
info@10voorBiologie.nl.

Enkel de adviseur(s) van 10voorBiologie en de verantwoordelijke developer hebben de accreditatie voor toegang tot de gegevens. De developer heeft enkel een controlefunctie. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database die enkel toegankelijk is vanaf de kantoorlocatie van 10VO. De database is bovendien afgeschermd middels een authenticatiesysteem.

De server waar de persoonsgegevens worden opgeslagen, wordt 24/7 gemonitord op verdachte activiteiten en maandelijks vinden er beveiligingsupdates plaats. De server wordt gehost door ShockMedia B.V. en verwerkt/opgeslagen in Nederland.

Bij een eventueel lek wordt iedere docent en school via mail geïnformeerd. In de communicatie worden alle verdere handelingen en contactgegevens van 10VO benoemd.

Links naar derden
Deze website bevat links naar websites van derden. Auteursgroep 10voorBiologie & 10VO zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van of voor de privacybescherming op deze websites.
 

Copyrights

Het auteursrecht van alle teksten op deze website is in handen van Auteursgroep 10voorBiologie. Niets op deze site mag voor commerciële doeleinden worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen van de auteursgroep 10voorBiologie, en eventuele derde rechthebbenden. Het is toegestaan vrijgegeven informatie van deze website - d.w.z. de voor de publiek opengestelde teksten - voor persoonlijk gebruik en/of studiedoeleinden aan te wenden. Bronvermelding en vermelding van de naam van de auteur, maker of fotograaf zijn vereist bij gebruik van tekst- en/of beeldmateriaal van deze website.

Auteursgroep 10voorBiologie & 10VO hebben zich alle moeite getroost om de auteursrechten van beeldmateriaal op deze website te achterhalen en te waarborgen. Mocht u desondanks beeldmateriaal aantreffen waarover u auteursrecht denkt te hebben, neem dan contact op met Dhr. R. Pötgens (info@10voorBiologie.nl).

Vragen over deze voorwaarden? Neem contact op met info@10voorBiologie.nl.