Didactiek

Biologie in de onderbouw is niet enkel kennis reproduceren, maar vooral kennis en inzicht kunnen toepassen. Leerlingen gaan bij 10voorBiologie op verantwoorde manier aan de slag met pittige lesstof en laten zich uitdagen door veel extra verdiepingsmateriaal.

Hoe helpen wij de docent en de leerling? 
In 10voorBiologie worden biologische concepten en deelconcepten vaak uitgebreid en aan de hand van een aantal voorbeelden behandeld. Hierdoor bevat een hoofdstuk in het algemeen meer diepgang dan andere biologieboeken. Met behulp van de uitgebreide leerstof krijgen leerlingen meer inzicht in de variatie, en de verklaring van die variatie, binnen organismen. De diversiteit, details en voorbeelden in de leerstof geven de docent de mogelijkheid meer vragen in een toets te stellen die appeleren aan het begrijpen en kunnen gebruiken van het geleerde. 

Door aandacht te besteden aan diversiteit en details worden biologische concepten niet gedegradeerd tot zaken die je als definitie uit je hoofd kan leren.

Barend de Graaf

Differentiëren met 10voorBiologie-onderbouw
10voorBiologie biedt een uitgebreide hoeveelheid aan afwisselende opdrachten. Bij de vragen en opdrachten wordt onderscheid gemaakt in drie denkniveaus, namelijk:
I = weten
II = begrijpen
III = gebruiken

Deze indeling is gebaseerd op de taxonomie van Bloom. Door het noteren van het denkniveau bij de opdracht of vraag wordt aan de leerling duidelijk gemaakt dat er meer verwacht wordt dan alleen maar het kunnen reproduceren van kennis. De leerling heeft bij het leren van een bepaalde vakinhoud de mogelijkheid meer opdrachten te maken om de leerstof beter te onthouden of juist de leerstof te gebruiken om een probleem op te lossen. De docent kan de leerling sturen bij de keuze voor de opdrachten en vragen, waardoor een eigen leertraject ontstaat.

Bekijk de drie niveaus in onze theorie-opdrachten bij ´Het menselijk skelet´

Extra verdieping voor de 'XL-leerling'
Alle leerlingen moeten de drie typen opdrachten kunnen maken. Voor leerlingen die al snel voldoende opdrachten hebben gemaakt en de leerstof beheersen, is extra verdiepingsmateriaal en verrijkingsstof beschikbaar.

Bekijk de verdiepingsopdracht ´Evolutie van het skelet´

Ook toetsen in drie niveaus
Ook bij de toetsen in de methode wordt aangegeven van welk denkniveau de verschillende vragen zijn. Bij de beoordeling en de nabespreking kan op die manier inzicht worden verkregen met welk denkniveau de leerling moeite heeft en welke ondersteuning moet worden geboden.

Toelichting op drie niveaus
In de tabel hieronder worden de drie denkniveaus vergeleken met de termen uit de taxonomie van Bloom en een omschrijving van de activiteiten die bij dat specifieke denkniveau behoren.

  10voorBiologie Bloom Bloom-details
I Weten Onthouden herinneren, benoemen, opnoemen, definiëren, opzoeken, beschrijven, aanwijzen, reproduceren
II Begrijpen Begrijpen weergeven in eigen woorden of beeld, voorbeelden geven, grote lijnen aangeven, uitleggen, classificeren, samenvatten, concluderen, vergelijken, verklaren, voorspellen
III Gebruiken Toepassen, analyseren, evalueren, creëren

ontwerpen, scheppen, samenstellen, schrijven, bouwen, ontwikkelen.

coördineren, monitoren, testen, beoordelen, bekritiseren, kiezen en de keuze rechtvaardigen, besluiten.

onderscheiden, selecteren, organiseren, samenhang en verbanden vinden, patroon beschrijven, observeren, toeschrijven.

gebruiken in een situatie,  een plan ontwikkelen, een oplossing voorstellen, aantonen dat, laten zien hoe